Main Page/pl

From ICA-AtoM
Jump to navigation Jump to search

Please note that ICA-AtoM is no longer actively supported by Artefactual Systems.
Visit https://www.accesstomemory.org for information about AtoM, the currently supported version.

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi tworzenia, edycji, dostępu, importowania, eksportowania i przekładu treści w obrębie programu ICA-Atom, z uwzględnieniem administrowania.

Historia wersji

Chronologia nowych właściwości, zmian i poprawek w kolejnych wydaniach ICA-AtoM.


Przewodnik

Przewodnik warsztatowy stworzony przez Związek Archiwów Kolumbii Brytyjskiej, z możliwością swobodnej modyfikacji treści.


Źródła wymagane

Standardy ICA na podstawie których powstało oprogramowanie.


Glosariusz

Definicje i objaśnienia pojęć używanych w dokumentacji; pojęcia zdefiniowane w glosariuszu są hipertekstowo linkowane do dokumentacji.

Pobieranie maszyny wirtualnej

Uruchom ICA-AtoM jako maszynę wirtualną pod dowolnym systemem operacyjnym. Doskonała opcja dla osób, które chcą wypróbować oprogramowanie na własnym komputerze, nie mając możliwości instalowania i uruchamiania serwera web i serwera baz danych zgodnie z wymaganiami oprogramowania ICA-AtoM.

Beta testy

Strona dla instytucji, które dokonują beta-testów oprogramowania.


Przekład wiki

Strona dla uczestników projektu ICA-AtoM, którzy zajmują się tłumaczeniem wiki.


Pytania?

Prosimy przesyłać je do grupy dyskusyjnej